Denne videoen er hentet fra Lynx sine offesielle hjemmesider:

http://www.brplynx.com/no/